6:15 pm - Monday October 30, 2017

Khóa học nhà đầu tư thông minh 17/7/2016

 

 • Bn đang mong mun có thu nhp hàng ngàn USD/tháng ?
 • Bn mong mun tìm kiếm mt kênh đu tư mang li li nhun cao ?
 • Bn mong mun có mt ngành ngh kinh doanh mà không có cnh tranh nhưng thanh khon li cao  ?
 • Bn đang mong mun có mt ngành ngh kinh doanh tìm kiếm được li nhun ngay c khi nn kinh tế b suy thoái ?
 • Bn mong mun kinh doanh ti nhà ngay c khi thi tiết giá rét, mưa bão mà không th đi ra ngoài ?
 • Bn mong mun có ai đó báo cho bn biết thi đim hp lí đ kinh doanh kiếm tin ?
 • Bn mong mun vn có thu nhp trong lúc bn đi du lch khp thế gii ?
 • Bn mong mun có trên 4 ngun thu nhp th đng lâu dài ch cn thông qua internet ?

 => Chúng tôi đã có gii pháp cho các vn đ trên

Đi tượng hc:

 • Đào to Trader chuyên nghip cho các qu đu tư nước ngoài.
 • Nhng ai quan tâm đến thu nhp tuyt vi.
 • Nhng ai mong mun kiếm tin cho c đi.
 • Có tinh thn chu trách nhim cao.
 • Có tính k lut cao.
 • Biết s dng máy vi tính có kết ni internet.

Quyn li sau khóa hc:

 • S hu bí quyết đt li nhun t 5%-25%/tháng.
 • Hưởng hoa hng cao khi cùng phát trin kinh doanh ng dng Dự Báo Giá Vàng trên th trường trong nước và quc tế (hàng chc triu đng/ tháng).
 • Được mua c phn qu vi giá ưu đãi.
 • Được hướng dn đ có thêm 4 ngun thu nhp th đng (hàng chc triu đng/ tháng).

S lượng hc viên

 • 20 người

Cm nhn ca hc viên

Thông tin ging viên:

 • Ông Hoàng Ngc Sơn là chuyên gia hun luyn đu tư và kinh doanh Vàng và Hàng Hoá nhiu năm kinh nghim ti Vit Nam. Ông cũng tham gia hun luyn các nhà đu tư ti các công ty ln trong c nước như : S Giao Dch Hàng Hóa Vit Nam (B Công Thương), tham gia chia s kinh nghim giao dch ti Đi Hc Tôn Đc Thng năm 2008, Đại học Ngân Hàng 2012,…
 • Đng thi ông Sơn cũng là ch ca website www.clbtrieuphu.com mt trong nhng nhóm kinh doanh Vàng và Hàng Hoá hiu qu nht ti TPHCM. Tng li nhun bình quân ca các hi viên hàng tháng là 5-25%.
 • Ông Sơn cũng là mt trong nhng người đu tiên ti Vit Nam thành công trong vic đơn gin hoá h thng giao dch Vàng và Hàng Hoá theo mô hình sóng Elliott Mt trong nhng công c giao dch hiu qu cho tin t, hàng hoá, chng khoánTham kho tại đây. Bn có th vào Google và gõ sóng Elliott chn videos đ cm nhn vic đó.
 • Ông Sơn là người phát trin thành công ng dng Dự Báo Giá Vàng ng dng hàng đu Châu Á đã giúp nhiu người kinh doanh Vàng giao dch hiu qu cao giúp hàng ngàn nhà đu tư kinh doanh Vàng trong và ngoài nước thu v li nhun hàng chc nghìn USD cho mi giao dch.
 • Ông Sơn va là giám kho cuc thi Khi Nghip ln 4 năm 2015 ti Đi Hc Kinh Tế Lut (ĐHQG TPHCM). Cuc thi Khi Nghip có s tham gia ca các trường đi hc ni tiếng ti TP HCM như Đi Hc Kinh Tế, Đi Hc Ngân Hàng, Đi Hc Marketing

Thi gian đào to

 • Khai ging ngày 17/07/2016.
 • Đào to trc tiếp trên lp 1 ngày.

HOTLINE : C.TRANG (TPHCM): 0938 236 169

 

[COUNTDOWN id=”2388″]

 

Filed in: CHINH PHỤC TÀI CHÍNH THẾ GIỚI
webcams Etudiantes Live Jasmin Forester Theme
%d bloggers like this: