Chia sẻ phần mềm tính khối lượng giao dịch phù hợp (POSITION SIZE CALCULATOR)

Trong giao dịch Vàng, Ngoại Hối, Hàng Hoá, và Chứng Khoán…Việc quản lý vốn là vô cùng quan trọng. Nhiều Trader đã bỏ quên phần này trong quá trình giao dịch nên bị thua lỗ trong đầu tư. Một trong những cách quản lý vốn là việc xác định khối lượng giao dịch phù hợp nằm trong  số tiền chấp nhận rủi ro đã định trước. Ví dụ bạn có số vốn là 1.000 USD, và bạn chỉ chấp nhận rủi ro là 10% trong số vốn đó. Bạn cũng muốn chấp nhận rủi ro trong biên độ là 100 Pips ( tương đương với biên độ 10 USD của Vàng). Như vậy bạn cần xác định khối lượng giao dịch bằng bao nhiêu là phù hợp ? Để giải quyết vấn đề này, tôi xin chia sẻ với các bạn 1 phần mềm để tính có tên là POSITION SIZE CALCULATOR.

Khi nhập các thông số yêu cầu như :

  • Equity (Số vốn của bạn) = 1000 USD.

  • Risk Percent ( Mức chấp nhận rủi ro) = 10%.

  • Stop-Loss ( Số tiền chấp nhận rủi ro)=100 Pips.

POSITION SIZE CALCULATOR hinh 1 300x297 Chia sẻ phần mềm tính khối lượng giao dịch phù hợp (POSITION SIZE CALCULATOR)

Sau đó ta có kết quả :

POSITION SIZE CALCULATOR hinh 2 300x295 Chia sẻ phần mềm tính khối lượng giao dịch phù hợp (POSITION SIZE CALCULATOR)

  • Money Risk (Số tiền mà bạn chấp nhận rủi ro) = 100 USD.

  • Units (Giá trị) = 10.000 USD.

  • Max lots ( Khối lượng giao dịch phù hợp) = 0.1 Lot.

Vậy, với khối lượng là 0.1 lot là phù hợp cho yêu cầu của bạn.

Download tại đây

Tham khảo video hướng dẫn :