10:07 am - Tuesday October 31, 2017

Archive: VIDEO TƯ DUY Subscribe to VIDEO TƯ DUY

Những nguyên tắc thành công của Jack Canfield Part11

Những nguyên tắc thành công của Jack Canfield Part10

 

Những nguyên tắc thành công của Jack Canfield Part6

Những nguyên tắc thành công của Jack Canfield Part5

Những nguyên tắc thành công của Jack Canfield Part4

Những nguyên tắc thành công Jack Canfield part 2

Những nguyên tắc thành công của Jack CanField Part 1

Tại sao chúng ta gục ngã?

Bạn có ước mơ, bạn phải bảo vệ nó. Người khác thì không thể để làm điều gì đó , thì họ sẽ bảo với bạn rằng bạn sẽ không làm được. Nếu bạn muốn điều gì, hãy tiến tới và...

Vượt qua sự lười biếng

Sự lười biếng luôn là kẻ thù của thành công , tại sao bạn vẫn làm biếng , mặc dù bạn biết rằng nếu bạn không làm bài thì bạn sẽ rớt đại học, bạn không tập thể dục bạn sẽ không...

Giấc mơ

Tôi không cần biết giấc mơ của bạn là gì ?. Tôi không quan tâm bạn đã từng gặp vấn đề gì trong khi đang tiến đến giấc mơ đó, nhưng hãy nhớ rằng giấc mơ mà bạn đang có ,NÓ LÀ CÓ THỂ. Bạn...