12:36 pm - Tuesday October 31, 2017

Archive: NGHĨ GIÀU Subscribe to NGHĨ GIÀU

Bài học về sự tôn trọng khách hàng và sự kiên nhẫn

Một trong những đại gia nổi đình nổi đám trên Internet một thời có thể kể đến là Yahoo. Yahoo là công ty hàng đầu về ý tưởng. Họ là công ty đầu tiên phát minh với hàng loạt các ứng dụng...